Pålning

Pålning för brygga

Vi utför pålning vid bygge av bryggor. När vi bygger bryggor består stommen av kraftiga pålar som slås ner med maskinkraft i botten och som sedan byggs över med trädäck. Pålarna slås ner tills de möter berg. För att kunna göra en pålad brygga krävs det att man har en förhållandevis fast botten, helst bestående av lera.

Pålning vid husbygge

När du ska bygga hus i en sluttning och vill göra så liten inverkan på naturen som möjligt är pålning ett bra fundament för ditt nya hus. Vi borrar och slår ner pålar i marken tills de möter berggrunden som de sedan vilar stabilt på. Det kan också vara lämpligt med pålning vid bygge av nytt hus på ostadig mark. Med samma grundprincip så ser vi till att ditt nya hus får ett stadigt fundament att stå på. Detta är viktigt för att motverka sättningar i huset.

Har du frågor om pålning?

Vi har märkt att våra kunder ofta har frågor om olika saker som rör pålning av bryggor och nybyggen och det bästa vi vet är att svara på dem. Därför har vi har samlat de vanligaste frågorna under ”Vanliga frågor”. Men har du andra frågor så slå oss gärna en signal så ska vi svara så gott vi kan.

Ring: 0156-102 35

Vilka är vi?

Vårt företag Lebam Brunnsborrning AB startades redan 1971 och vi har under alla år borrat hål för vatten och bergvärme åt kunder i hela Sörmland. Sedan år 1984 är företaget är ett rent familjeföretag som drivs av mig, Kjell och mina bägge söner Christian och Peter.

Då företaget startades utförde vi bara brunnsborrning för vatten men efter hand så utvecklades vår verksamhet och började då borra hål för bergvärmeanläggningar. Nu mera så utgör borrning för bergvärme en lika stor del av verksamheten som brunnsborrning för vatten. Vi utför också entreprenadborrning samt pålning för bygge av bryggor och hus.

När det gäller vattenborrning för brunnar vänder vi oss främst till privatpersoner, medan energiborrning för bergvärme utförs åt såväl privatkunder som företag.
Lebam Brunnsborrning AB är fullt certifierade av SP SITAC och vi är anslutna till Avanti vilket ger dig som kund en stor trygghet.