Tjänster

VATTENBORRNING
Lebam Brunnsborrning AB har borrat för vatten ända sedan starten 1971 och har således både lång erfarenhet och stor kunskap om hur borrningen ska utföras på bästa sätt. Vi är anslutna till Avanti och borrningen utförs enligt System Avanti vilket bl.a. innebär:
 • En frostfri anläggning genom att slangar och adaptrar placeras på frostfritt djup
 • Tack vare adapterlösningen slipper du bygga brunnshus
 • Borrlock ovan mark som skyddar mot ytvatten, föroreningar m.m.
 • Fysikalisk-kemisk vattenanalys ingår
 • Kostnadsgaranti ingår
 • Du får ett borrbevis som visar att du höjd värdet på fastigheten

Läs mer om vattenborrning och System Avanti på Avantis hemsida.

Förutom kompletta vatteninstallationer erbjuder vi även tryckning och spolning av äldre brunnar.

ENERGIBORRNING
Vi erbjuder borrning för bergvärmeinstallationer – från små anläggningar åt privatpersoner till större anläggningar åt kommun och företag. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att göra en väldimensionerad bergvärmeanläggning.

Varför välja bergvärme?

Några av fördelarna med bergvärme är:

 • Energisnål
 • Miljövänlig
 • Ger tillbaka 3 ggr mer energi än den förbrukar
 • Fungerar året runt
 • En investering som betalar sig efter några år

Avantis hemsida kan du läsa mer om bergvärme och energiborrning.